ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ร้านซาลาเปา By Suchaya

ร้านซาลาเปา By Suchaya
ประวัติความเป็นมา
ซาลาเปา ( พินอิน: bāozi เปาจื่อ;พินอิน: shāo bāo ความหมาย
"ห่อเผา") พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "ชื่อขนมชนิดหนึ่งของ
จีน  ทำด้วยแป้งสาลีปั้นเป็นลูกกลม ข้างในใส่ไส้ มีทั้งไส้หวานและ ไส้เค็มซาลาเปาเป็นอา
หารจีนชนิดหนึ่งทำมาจากแป้งสาลีและยีสต์  และนำมาผ่านขบวนการนึ่ง  ซาลาเปาจะมีไส้
อยู่ภายใน โดยอาจจะเป็นเนื้อหรือผัก  ซาลาเปาที่นิยมนำมารับประทานได้แก่  ซาลาเปาไส้
หมู และ ซาลาเปาไส้ครีม สำหรับอาหารที่มีลักษณะคล้ายซาลาเปา ที่ไม่มีไส้จะเรียกว่าหมั่น
โถว ซาลาเปาเชื่อว่าถือกำเนิดขึ้นมาในยุคราชวงศ์ซ้อง   (ค.ศ. 960–1279) ซาลาเปาถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในชุดอาหารติ่มซำในวัฒนธรรมจีนซาลาเปาสามารถนำมารับประทานได้ในทุกมื้ออาหาร ซึ่งนิยมมากในมื้ออาหารเช้าที่ฟิลิปปินส์ก็นิยมรับประทานซาลาเปาเช่นเดียวกัน โดยเรียกว่า "ซัวเปา" (Siopao)


นางสาวสุชาญาณ์ อินเบ้า กลุ่ม พค 23 เลขที่ 7
Free Web Hosting